1. Hoe werkt de Week van de Mobiliteit
Uw organisatie stelt werkplekken beschikbaar waar medewerkers van een andere organisatie een dag kunnen meelopen. Het aantal werkplekken staat in gelijke verhouding tot het aantal medewerkers dat deelneemt. Dus als er 10 medewerkers deel gaan nemen betekent dit, dat er 10 werkplekken beschikbaar worden gesteld. Dit is om er voor te zorgen dat er voldoende werkplekken zijn voor alle medewerkers. We hebben met elkaar afgesproken dat alle aangesloten bedrijven minimaal 4 werkplekken beschikbaar stellen. Meer informatie vind je in het draaiboek.


2. Voor wie is het bedoeld?
De Week van de Mobiliteit is bedoeld voor alle medewerkers, van directeur tot administratief medewerker en van monteur tot beleidsmedewerker. Het kan gaan om een loopbaan- of persoonlijk ontwikkeltraject, of om een re-integratietraject. Daarnaast doen medewerkers inspiratie en nieuwe ideeën op.

De Week van de Mobiliteit:
 • Is een prachtige mogelijkheid om de mobiliteitskandidaten in beweging te brengen – ‘een eerste stap naar buiten’.
 • Haalt ‘koudwatervrees’ weg om buiten de eigen (veilige) organisatie/afdeling te kijken.
 • Geeft een medewerker de kans om een ander bedrijf te leren kennen, de sfeer op te snuiven en het netwerk te vergroten.

3. Kosten
 • Voor ACE leden zijn er geen kosten voor deelname aan de Week van de Mobiliteit.
 • Tevens hebben we voor dit jaar besloten dat organisaties die geen lid zijn van het ACE netwerk, maar overwegen om dit wel te worden, gratis mogen deelnemen. Aanmelden hiervoor kan via admin@weekvandemobiliteit.nl

4. Wat levert het op?
 • Goed werkgeverschap, werken aan duurzame inzetbaarheid en mobiliteit. Dit is aantrekkelijk voor (toekomstige) medewerkers
 • Het is een mogelijkheid om het bedrijf/organisatie in de regio op de kaart te zetten.
 • Het vergroot de verbinding tussen werkgevers. Organisaties en bedrijven weten elkaar beter te vinden.
 • Het onderwerp ‘mobiliteit’ wordt zichtbaar en bespreekbaar binnen de organisatie.
 • Het helpt de medewerker keuzes te maken en ideeën op te doen.
 • Het stimuleert de medewerker om nieuwe dingen uit te proberen en nieuwe doelen te stellen. Het maakt de medewerker leergierig.
 • Het geeft de medewerker meer zicht op een mogelijke volgende stap in zijn/haar loopbaan.
 • Het is voor de medewerker inspirerend en verfrissend om een collega uit een ander bedrijf op bezoek te krijgen.