Wat houdt het in?

de Week van de Mobiliteit

Diverse organisaties en bedrijven openen tijdens de Week van de Mobiliteit één dag hun deuren. Medewerkers krijgen de mogelijkheid om één dag bij een andere organisatie aan de slag te gaan. Hierdoor wordt het onderwerp arbeidsmobiliteit concreet en tastbaar voor organisaties, bedrijven én medewerkers.

Beweging – De Week van de Mobiliteit brengt mensen in beweging. Beweging draagt bij aan ontwikkeling van mensen. Het is een prachtige mogelijkheid om eens een kijkje in de keuken van een andere organisatie te nemen en kennis te maken met een andere werkplek. Het haalt koudwatervrees weg om buiten de eigen (veilige) organisatie te kijken, prikkelt, roept vragen op, verrast, helpt keuzes te maken en ideeën op te doen. Kortom: een dag meelopen bij een andere organisatie levert meer op dan alleen een gesprek.

Verbinding – De Week van de Mobiliteit verbindt de deelnemende organisaties. De contactpersonen en de medewerkers ontmoeten elkaar en leren elkaar beter kennen.
Zij werken samen om de Week van de Mobiliteit tot een succes te maken. De organisaties weten elkaar hierdoor beter te vinden en het netwerk van de medewerker wordt vergroot. Samenwerken, uitwisselen en gebruik maken van elkaars ervaring, kennis en mogelijkheden worden hierdoor een stuk makkelijker.

PR – De Week van de Mobiliteit zet mobiliteit op de kaart. Zowel binnen de organisaties als daarbuiten. Door medewerkers voor één dag buiten de grenzen van de organisatie te laten kijken, wordt het onderwerp mobiliteit zichtbaar. De interne PR over mobiliteit draagt bij aan een cultuur, waarin beweging van medewerkers een onderwerp van gesprek is. De externe PR (zoals bijv. in dagbladen/streekbladen) zorgt ervoor dat de deelnemende organisaties hun visie op mobiliteit uitdragen.